Entré till Naturum Vattenriket

KUND: Vattenriket 
UPPDRAG: Skyltar

Kristianstads vattenrike är ett skyddat våtmarksområde och sedan 2006 är vattenriket ett sk biosfärområde. Här finns ett rikt djurliv. Vattenrikets besökscentrum, naturum, ligger på pålar mitt ute i vattnet och naturum ligger som en nod mellan stad och natur.

Tillsamman med Heléne Tuvesson Design fick jag uppdraget att skapa skyltar till en helt ny entré till naturum och Vattenriket. Resultatet blev fyra informationsskyltar om naturum och Vattenriket samt djur utskurna i plåt.