Skåneleden

Grafisk profil för skyltning av Skåneleden

KUND:
Skåneleden/Region Skåne

UPPDRAG: Grafisk profil

Skåneleden är en vandringsled genom Skåne som är uppdelad i fem delleder och består sammanlagt av över 130 mil. Här kan man vandra bland 100 etapper och uppleva Skånes omväxlande natur och rika kulturutbud.

På uppdrag av Region Skåne och Stiftelsen Skånska landskap fick jag uppdraget att skapa en ny grafisk profil för skyltningen av Skåneleden. Med satsningen ville man höja kvaliteten på hela Skåneleden och göra det enklare att uppleva den skånska naturen och kulturen.

Punkter att ta hänsyn till vid framtagningen av den grafiska profilen var:
-Skyltningen ska ha en egen identitet.
-Konceptet ska användas på samtliga leder för att göra Skåneleden lätt att känna igen.
-Informationen ska vara tydlig i sin utformning.
-Skyltningen ska vara tillgänglighetsanpassad.
-Skyltningen ska vara väl synlig men smälta in i naturen.
-Material ska väljas med tanke på lång livslängd, minimalt underhållsbehov och samtidigt vara miljövänligt.

I konceptet ska följande ingå:
– Hänvisningsskyltar
– Ledmarkeringar
– Pictogramskyltar
– Entréskyltar
– Kommungränsskyltar
– Informationsskylt

Ett nytt omarbetat regionalt skyltkoncept togs fram. Detta var det mest omfattande skönhetslyftet i Skåneledens historia.