Tillsammans gör vi plats för vattnet

KUND: VA Syd
UPPDRAG: Illustrationer
Skyfall och översvämningar tillhör framtidens stora utmaningar . VA SYD arbetar på många sätt för att skyfallssäkra Malmö, bland annat genom att hålla ledningsnätet i gott skick, se till att det är rätt dimensionerat, reparera där det behövs, separera ledningarna i områden där det är lämpligt och anlägga öppna dagvattenlösningar. Men för att lösa problemen behövs hjälp från de som bor och verkar i staden. Tillsammans gör vi plats för vattnet är VA SYDs satsning på skyfallshantering i Malmö.

På uppdrag av VA SYD har jag gjort illustrationer till fem informationsfoldrar som ger tips och information till att göra plats för vattnet för Malmös villaägare. Illustrationerna visar hur du steg för steg kapar ett stuprör och installerar en regnvattentunna, hur du gör en ränndal, hur du skapar en regnrabatt samt hur du gräver till en stenkista.