Exportcentrum Skåne

KUND: Region Skåne
UPPDRAG: Grafisk profil / Marknadsföringsmaterial
Exportcentrum Skåne är ett samarbete där Region Skåne och Tillväxtverket ingår med syftet att förenkla för företag att växa internationellt. Målet med Exportcentrum Skåne är att bidra till att fler företag i regionen växer genom internationalisering och export. Initiativet är en del av regeringens strategi för att stärka svensk export. Bakom Exportcentrum Skåne står de internationaliserings- och exportfrämjande aktörerna i Skåne – ALMI, Business Sweden, EEN, EKN och Invest in Skåne.
Exportcentrum Skåne vill göra det lätt för företagare att göra affärer med andra länder. Genom att lotsa till rätt aktör får företagare rätt start och den kompetens och hjälp som behövs för att växa internationellt. Företagare kan få hjälp inom fyra områden; Steget utomlands, affärskontakter, marknadsetablering och finansiering.

Jag fick uppdraget att ta fram en grafisk profil för Exportcentrum Skåne samt inom ramen för denna ta fram broschyrer, roll ups, programblad, inbjudningar till informationsträffar och mycket mera.

Exportcentrum Skåne delar också ut så kallade affärsutvecklingscheckar, vilket innebär att skånska småföretagare kan söka stöd för att utveckla sin verksamhet inom internationalisering, digitalisering och naturturism. Till detta tog jag fram en symbol och check för varje del.