Hur ska framtidens Lund se ut?

KUND: Lunds kommun
UPPDRAG: Folder
Lund växer i snabb takt och om Lund fortsätter att växa som idag kommer Lund att vara betydligt fler invånare om tjugo år. Det ställer krav på kommunen på flera plan. Hur kan vi bo tätt men ändå ha mycket grönska runt oss? Hur skapar vi ett Lund som tilltalar många? Och hur ska vi röra oss om vägen till jobbet blir allt längre? Hur vill du bo, verka och leva i Lund? Det var några av frågorna som Lunds kommun ställde till sina medborgare inför arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Detta gjorde man genom en utställning på Stortorget i Lund samt en samlad informationsbroschyr. Mitt uppdrag var att ta fram broschyren i samma grafiska stil som utställningen.