Øresunddirekt Business

KUND:
Øresunddirekt Business
UPPDRAG: Marknadsföringsmaterial
Øresunddirektbusiness är företagens guide till att bedriva verksamhet i Öresundsregionen. I uppdraget ligger att bygga ”en enklare väg över sundet för företag”. Här får man information om rekrytering av medarbetare, företagsetablering samt marknad och handel tvärs över sundet.Portalen drivs av Øresunddirekt, en offentlig informationstjänst som levererar information till medborgare i Öresundsregionen. Øresunddirekt och Øresunddirektbusiness är båda finansierade av Erhvervministeriet, Region Hovedstaden, Skattestyrelsen, Nordiska Ministerrrådet samt Region Skåne.

På uppdrag av Øresunddirektbusiness skapade jag två informationsbroschyrer som stöd och hjälp för företagare över sundet. I broschyrerna som är anpassade både för den svenska och danska marknaden finns allt från case av företag som tagit klivit över sundet med sitt företag till information och regler vad som gäller i respektive land. Som komplement till broschyrerna gjorde jag också affischer att sätta upp där man kan hämta broschyrerna.