Film (hjärta) Kulturskolan

KUND: Filmregionerna
UPPDRAG: Broschyr
Filmregionerna är en förening som verkar för att stärka filmen och de filmkulturella frågorna över hela landet. Filmregionerna består av 19 regionala resurscentrum och vänder sig främst till alla regionala filmkonsulenter och regionala huvudmän som jobbar för att stödja att det görs film, visas film och pratas om film – i hela Sverige.

Mitt uppdrag var att göra en broschyr som marknadsföring av Filmregionerna och vad de kan erbjuda kulturskolan.