Konstnärlig gestaltning i Region Skåne

KUND: Region Skåne UPPDRAG: Broschyr
Region Skånes uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i Skåne. Region Skåne är den högsta direktvalda politiska organisationen i Skåne med ansvar för vård och hälsa, kollektivtrafik, utveckling av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering och miljö- och klimatfrågor i Skåne. Genom sitt fokus på konst vill Region Skåne att konstnärlig gestaltning ska vara en hälsofrämjande drivkraft i vård- och arbetsmiljön. Konstverkens funktion är även att skapa en välkomnande och attraktiv miljö och ge en känsla av sammanhang och omsorg. När Region Skåne ska uppföra nya byggnader är konsten en naturlig del av byggprocessen. Att köpa in och beställa konst till offentliga miljöer är en lång process som börjar med en offentlig upphandling. I broschyren beskrivs hur Region Skåne arbetar med konsten på sjukhus och hur upphandlingen av fasta konstnärliga gestaltningar går till.