Skåne 2025

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

KUND: Region Skåne UPPDRAG: Rapport
Skåne 2025 – Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos (UAPS) beskriver tillgång och efterfrågan för 60 olika utbildningsgrupper i Skåne. Rapporten ger en översikt av läget på arbetsmarknaden idag och utsikterna för framtiden.

Syftet med UAPS 2025 är att ge ett kunskaps- och diskussionsunderlag åt utbildningsplanerare, studie och yrkesvägledare, utredare, branschföreträdare, lärare, forskare, journalister, studerande och andra som vill orientera sig inom området.

Vår framtid är barnen. I för stora kläder och kul rekvisita visar vi på ett lekfullt sätt hur barn fantiserar om att arbeta i olika branscher när de blir stora. År 2025 har de växt i kläderna och då är det deras tur att välja inriktning i livet.

Mitt uppdrag var idé, iscensättning av fotografering samt formgivning av rapporten på 270 sidor. Rapporten finns både i tryckt och digital version.